Wykładowca: prof. Jerzy Marchwiński (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Termin: 6–7 listopada 2011 (w trakcie III etapu IX Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów "Arthur Rubinstein in Memoriam")


ORGANIZATOR:
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE
PAŃSTWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. ARTURA RUBINSTEINA W BYDGOSZCZY
SEKCJA AKOMPANIAMENTU I KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ
ul. Szwalbego 1, 85‐080 Bydgoszcz,
tel. 52 322 97 18, fax. 52 321 37 94, e‐mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEMAT WARSZTATÓW:
Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Kameralnej
„PARTNERSTWO W MUZYCE”

WARSZTATY PRZEZNACZONE DLA:
dla uczniów szkół muzycznych (OSM II st. i PSM II st.)realizujących przedmioty: nauka
akompaniamentu, zespół kameralny (kameralistyka fortepianowa), nauczycieli szkół muzycznych I i II
stopnia obszaru całej Polski uczących przedmiotu nauka akompaniamentu, zespół kameralny
(kameralistyka fortepianowa), a także dla pianistów‐akompaniatorów ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji dzieła muzycznego wraz z uczniem np. przygotowującym się do
przesłuchań i konkursów makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Istnieje
możliwość uczestniczenia w warsztatach studentów Akademii Muzycznych realizujących przedmiot:
zespół kameralny.

CEL WARSZTATÓW:
‐ praca nad doskonaleniem umiejętności zespołowych i instrumentalnych uczestników,
‐ bezpośrednia konfrontacja młodych wykonawców,
‐ wymiana doświadczeń i poglądów pedagogów szkół artystycznych w Polsce,
‐ poznawanie nowej literatury muzycznej i jej popularyzacja ,
‐ zacieśnianie współpracy między ośrodkami szkolnymi.

WYKŁADOWCA:
prof. Jerzy Marchwiński
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

TERMIN:
6 – 7 listopada 2011
(w trakcie III etapu IX Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów
„Arthur Rubinstein in Memoriam”)

GODZINY ZAJĘĆ:
1 dzień: 10:00 – 10:45 wykład prof. Jerzego Marchwińskiego,
11:00 – 16:30 zajęcia z profesorem (z przerwą obiadową od 13:15 – 14:15),
18:00 – udział w koncercie III etapu IX Międzynarodowego Konkursu Młodych
Pianistów „Arthur Rubinstein in Memoriam” w Filharmonii Pomorskiej
2 dzień: 10:00 – 16:15 zajęcia z profesorem (z przerwą obiadową od 13:00 – 14:00),
18:00 – udział kursantów w koncercie III etapu IX Międzynarodowego Konkursu
Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in Memoriam” w Filharmonii Pomorskiej.
Czas trwania lekcji: 45 minut (organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin zajęć w
zależności od ilości uczestników).

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Aula im. Jana Pawła II Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy,
ul. Gdańska 71

ZGŁOSZENIA:
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 października 2011r. dla uczestników (duetów:
fortepian‐instrument smyczkowy, dęty lub głos, fortepian‐fortepian; triów fortepianowych;
kwartetów fortepianowych itd.) chcących czynnie uczestniczyć w lekcjach z profesorem. Ilość
miejsc dla uczestników biernych jest nieograniczona.

REGULAMIN:
1. Zakwalifikowanie na kurs dla uczestników czynnych odbywa się na podstawie dokładnie
wypełnionej karty zgłoszenia. Ilość miejsc na kursie jest ograniczona dla uczestników
czynnych, dla uczestników biernych ilość miejsc jest nieograniczona.
Zgłoszenie należy wysłać na adres Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina
ul. Andrzeja Szwalbego 1, 85‐080 Bydgoszcz,
fax 52 321 37 94, e‐mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje dyplom uczestnictwa.
3. Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy kursu, pedagodzy lub
instytucje delegujące (propozycje noclegów i miejsc wyżywienia zostaną podane w
informatorze).
4. Godziny rozpoczęcia i zakończenia warsztatów mogą ulec zmianie w zależności od ilości
zgłoszonych uczestników czynnych.
5. Na jeden zespół przypada 45 minut lekcji, ale w konkretnych przypadkach o szczegółowym
czasie zajęć podczas kursu decyduje profesor prowadzący.
6. Wpisowe dla uczestników biernych wynosi 40zł,
Wpisowe dla uczestników czynnych wynosi 80zł,
Wpisowe należy wpłacić do dnia 28.10.2011
na konto: Fundacja na rzecz młodzieży muzykującej „Viva‐Musica”
58 1500 1360 1213 6002 7691 0000
7. Uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach pod opieką nauczycieli lub rodziców.

KARTA ZGŁOSZENIA
DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH/BIERNYCH (podkreśl właściwe)
Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Kameralnej „PARTNERSTWO W MUZYCE”
Bydgoszcz, 6 – 7 listopada 2011
Imiona i nazwiska członków zespołu z zaznaczeniem instrumentu, klasy (roku), a także wieku:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego …………………………………………………………………………………………
Pełna nazwa szkoły, adres, telefon, fax......................................................................................
......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela lub rodzica) ………………………………………………………………………........
W wypadku pianistów‐akompaniatorów i studentów: telefon kontaktowy i e‐mail, nazwa szkoły lub
akademii – adres, telefon i fax:
………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko kompozytora, tytuł wykonywanego utworu…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis nauczyciela prowadzącego zespół lub członków zespołu (w wypadku studentów)
...................................................

Facebook

Kontakt

Sekretariat Konkursu
"Arthur Rubinstein In Memoriam"


Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
85-080 Bydgoszcz
ul. Andrzeja Szwalbego 1

tel./fax: + (48 52) 322 97 18
e-mail:
dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
janpopis@wp.pl

 

 

 


Sponsorem strony jest:
RADA RODZICÓW
PZSM W BYDGOSZCZY


Copyright © Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy