Ewa Stąporek-Pospiech, inicjator i dyrektor Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam”.

Studia muzyczne ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie, w klasie fletu profesor W.W. Chwyudziaka.
Była stypendystką Konserwatorium w Pradze. Pracowała jako solistka kameralistka w Capelli Bydgostiensis. Na flecie podłużnym dokonała wielu prawykonań i archiwalnych nagrań. Była współtwórczynią i członkiem zespołu barokowego "Fiori Musicali", a także pierwszego w Polsce fletu podłużnego „Jorga”. Pracowała jako członek jury konkursów fletowych, muzyki dawnej i zespołów kameralnych. Otrzymała Nagrodę Specjalną Prezydium Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za wybitne i wartościowe nagrania muzyki staropolskiej.
Od 1990 roku  jest dyrektorem Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Liczne działania na rzecz artystycznego rozwoju szkoły stały się nieocenionym wkładem w życie kulturalno-artystyczne Bydgoszczy i regionu.
 Wśród nich na wyróżnienie zasługują:
- 1991 r. nadanie szkole imienia wielkiego pianisty Artura Rubinsteina oraz powołanie Fundacji „Viva Musica”, której celem jest propagowanie i upowszechnianie muzyki.
- 1993 r. zorganizowanie I Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam”, któremu patronowała wdowa po mistrzu Aniela Młynarska –Rubinstein. Konkurs odbywa się co 2 lata, a jego patronką została Ewa Rubinstein, córka.
W 2000 roku Konkursu został członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Konkursów Muzycznych dla Młodych (European Union of Music Competitions for Youth) w Monachium.
- 1994 r. powołanie polskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Mozartowskiego w Salzburgu, którego jest prezesem. Towarzystwo działa jako stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i upowszechnianiem muzyki. Celem stowarzyszenia jest organizowanie różnorodnych imprez – koncertów, audycji, spotkań muzycznych skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców. Cyklicznie odbywają się koncerty pod wspólnym tytułem Promocje młodych talentów, w których promuje się wybitnie uzdolnioną młodzież. Towarzystwo Mozartowskie organizuje również konkursy wiedzy o życiu i twórczości wielkich postaci życia muzycznego, takich jak: W.A.Mozart, J.Haydn, J.S.Bach, F.Chopin skierowanych do uczniów liceów ogólnokształcących i szkół muzycznych II stopnia.
- co roku odbywa się w szkole Kurs Mistrzowski – W Stronę Artura Rubinsteina „Salony u Mistrza” organizowany przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina, Towarzystwo Mozartowskie w Bydgoszczy oraz powołane Europejskie Centrum Młodzieży Artystycznej. Kurs skierowany jest zarówno do młodzieży, która podczas indywidualnych lekcji i pod okiem wybitnych instrumentalistów może doskonalić swój warsztat, jak i do nauczycieli, którzy mają możliwość dalszego rozwoju, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy podczas organizowanych spotkań, seminariów, prelekcji i koncertów.
Ponadto jest organizatorem licznych koncertów okolicznościowych, związanych z wydarzeniami o charakterze państwowym, rocznicowym czy też okazjonalnym.
Od 1994 roku jest wiceprzewodniczącą Rady Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Za swą działalność otrzymała wiele nagród i odznaczeń, m.in.
-Złoty Krzyż Zasługi  Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w 1997r za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, w 2005r za wybitne zasługi dla rozwoju kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej
- Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" Ministra Kultury w 2005r.
- Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za wkład w historię tworzenia miasta z okazji 85 rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy, w 2005r.
- Medal Kazimierza Wielkiego z okazji 661 urodzin Bydgoszczy dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta, kwiecień 2007r.
- Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za działalność na rzecz kultury, listopad 2007r.

Jan Popis – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Konkursu „Arthur Rubinstein in memoriam”.

Muzykolog, krytyk muzyczny, producent oraz wydawca płyt CD z muzyką klasyczną. Jeden z najwybitniejszych znawców muzyki Fryderyka Chopina. Ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w muzyce fortepianowej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki interpretacji dzieł Chopina.

Przez 33 lata, od 1974 pracował w Polskim Radiu – w redakcjach bądź działach muzyki klasycznej, gdzie  od samego początku przygotowywał i prowadził autorskie programy, w tym słynne Środy chopinowskie. Liczbę odbiorców tych audycji, autorstwa Jana Popisa, szacuje się na ok. 1,5 miliarda. Od roku 1975 komentuje w Polskim Radiu oraz w TVP siedem kolejnych Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina.

W 1996 roku stworzył w Polskim Radiu, wg autorskiego projektu, wydawnictwo płytowe, doprowadzając do powstania katalogu liczącego ok. 400 pozycji, z których kilkadziesiąt było nominowanych a kilkanaście otrzymało statuetkę „Fryderyk” oraz nagrodę „Totus Tuus”.  Ponadto jest producentem - redaktorem merytorycznym ok. 350 nagrań archiwalnych oraz nagrań fonograficznych zrealizowanych w Polskim Radiu, w tym pierwszych polskich płyt DVD z muzyką klasyczną (Tryptyk sakralny: Credo Krzysztofa Pendereckiego, III Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego, Missa pro pace Wojciecha Kilara – całość wyróżniona w 2007 roku Specjalną Nagrodą Akademii Fonograficznej „Fryderyk”).

W 1998 roku podjął współpracę z Krystianem Zimermanem i z utworzoną przez niego Polish Festival Orchestra W związku z tym brał udział w realizacji światowego tournée Krystiana Zimermana i jego Orkiestry (1999 r.), w 150-lecie śmierci Fryderyka Chopina, w największych centrach muzycznych jak: Paryż, Londyn, Bruksela, Amsterdam, Nowy Jork, Waszyngton, Warszawa itd.

Od ponad 10 lat współpracuje jako doradca z Rafałem Blechaczem, zdobywcą Grand Prix Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 2005 r.

Pisze recenzje i artykuły (od 1973 r.) do fachowej prasy muzycznej, głównie do Ruchu Muzycznego. Pełni funkcję redaktora naczelnego Gazety Konkursu Chopinowskiego (2000 – 2005). Bierze udział w sympozjach muzykologicznych. Prowadzi wykłady na uczelniach muzycznych m.in. USA i Kanady oraz na międzynarodowych kursach interpretacji. Opracowuje hasła do polskich encyklopedii muzycznych. Pracuje jako juror międzynarodowych konkursów pianistycznych im. Vladimira Horowitza, im. Emila Gilelsa

oraz im. Artura Rubinsteina. Jest pomysłodawcą strony programowo-artystycznej i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam”  w Bydgoszczy, zapoczątkowanego w 1993 roku.

Współpraca z TVP obejmuje różne formy (autorskie relacje, komentarze, dyskusje, programy na żywo – na tematy muzyczne); współautorstwo kilkunastu filmów muzyczno-dokumentalnych, jak m.in.: „Wielki Konkurs” – o konkursach chopinowskich, Ignacy Jan Paderewski, Ivo Pogorelich, Chopin w Żelazowej Woli i in.

Za swą działalność otrzymał m.in. nagrodę-medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków dla Krytyka Muzycznego Roku, medal Gloria Artis, medal Pro Sinfoniki, medal Pro Arte im. Ignacego Jana Paderewskiego.

W roku 1995 przyjął funkcję konsultanta programowo-artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego„Chopin w barwach jesień” w Antoninie. Od roku 2000 jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku – najbardziej prestiżowej imprezie muzycznej poświęconej polskim pianistom i polskiej literaturze fortepianowej

We wrześniu 2007, w drodze konkursu, otrzymał stanowisko dyrektora artystycznego, narodowego wydawnictwa fonograficznego „MUZA Polskie Nagrania”.

Facebook

Kontakt

Sekretariat Konkursu
"Arthur Rubinstein In Memoriam"


Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
85-080 Bydgoszcz
ul. Andrzeja Szwalbego 1

tel./fax: + (48 52) 322 97 18
e-mail:
dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
janpopis@wp.pl

 

 

 


Sponsorem strony jest:
RADA RODZICÓW
PZSM W BYDGOSZCZY


Copyright © Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy